Algemeen

RadarAdvies is een adviesbureau dat zich bezig houdt met sociale vraagstukken. Eén van onze expertisegebieden is de preventie van radicalisering, onder andere door het versterken van (eerstelijns) professionals. Ook klantmanagers en medewerkers van Werk en Inkomen kunnen in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen met signalen van radicalisering en extremisme. Middels deze enquête inventariseren wij wat jullie ervaringen hiermee zijn en welke (ondersteunings)behoeften jullie hierin hebben.

Question Title

* 1. In welke gemeente (of regio) werk je?

Question Title

* 2. Wat is je functie?

Question Title

* 3. Met welke doelgroep werk je? (wees zo specifiek mogelijk)

Question Title

* 4. Wat versta je onder radicalisering?

Question Title

* 5. In hoeverre is radicalisering volgens jou een probleem in jouw gemeente of regio?

Geen probleem Groot probleem
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
 
25% of survey complete.

T