Opvragen rapportage konijnenonderzoek, Universiteit Utrecht

Via deze pagina kunt u de rapportage van het konijnenonderzoek (2017 - 2018) opvragen. Om een digitale kopie van de rapportage te kunnen ontvangen verzoeken wij u om uw gegevens hieronder in te voeren. Tevens vindt u een tweetal vragen gerelateerd aan uw achtergrond en de route waarvia u van dit onderzoek heeft gehoord, zodat wij inzicht kunnen krijgen in de groeperingen en routes waarop ons onderzoek u bereikt heeft. De verstrekte gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het toesturen van de rapportage en worden op geen enkele wijze met derden gedeeld.

Let op: De aanvragen worden wekelijks verwerkt, dus het kan enkele dagen duren voordat u de rapportage ontvangt.

Wij wijzen u erop dat niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Question Title

* 1. Vul uw gegevens in:

Question Title

* 2. Hoe heeft u van het onderzoek gehoord?

Question Title

* 3. Ik ben geïnteresseerd in het onderzoek omdat:
(vul in wat het meest van toepassing is)

T