Werkt u bij een kennisinstelling, hogeschool/universiteit, brancheorganisatie of adviesbureau? En bent u actief op het terrein van leefbaarheid, veiligheid of wijkgericht werken? Dan hebben we een paar vragen voor u!

Om (inwoners van) kwetsbare gebieden meer kansen en een beter toekomstperspectief te bieden, werken de ministeries van JenV, VWS, OCW en SZW onder regie van het ministerie van BZK samen met gemeenten, VNG, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven in het Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen verkennen ze hoe de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden (wijken en buurten in stedelijke gebieden) kunnen worden verbeterd. Dit najaar wordt een leernetwerk opgezet, gericht op onderling leren van werkwijzen en initiatieven die professionals en bewoners verbinden om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden (wijken en buurten) te verbeteren.

Inventarisatie vraag en aanbod
Voor de opzet van dit leernetwerk werken Movisie en Platform31, samen met LSA bewoners en LPB, aan een Kennis- en leeragenda voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid. De eerste stap is het inventariseren van vraag en aanbod. Enerzijds verzamelen we kennis- en leervragen van bestuurders, beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners. Anderzijds brengen we het bestaande kennisaanbod in kaart: de expertise, ervaring en de reeds bestaande (leer)netwerken bij diverse (kennis)organisaties en bedrijven, die actief zijn op het terrein van leefbaarheid, veiligheid en wijkgericht werken.

Korte vragenlijst
Voor de inventarisatie van het aanbod schakelen we uw hulp graag in! Als u actief bent op het terrein van leefbaarheid, veiligheid en wijkgericht werken, vragen we u een korte vragenlijst (10 à 15 min.) in te vullen. U heeft t/m 30 november om de vragenlijst in te vullen.
 
Oproep
Wilt u deze oproep doorsturen naar andere relevante personen en organisaties met expertise op deze thema’s? Op deze manier zorgen we ervoor dat de opzet en inrichting van het leernetwerk voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid optimaal gebruik maakt van bestaande kennis en ervaring.

T