Inleiding

Beste ouder

eind vorig schooljaar bevroegen we ouders over het lerarentekort en de schoolkosten. We zijn benieuwd of er anno 2024 een evolutie merkbaar is en zo ja, in welke richting? We willen ook graag in kaart brengen hoeveel ouders zich wenden tot het zogenaamde 'schaduwonderwijs' (bijv. bijlessen en huiswerkbegeleiding). Helpt u ons om de stem van ouders opnieuw te laten horen over deze hete hangijzers?

De bevraging is zowel voor ouders met kinderen in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Heb je meerdere schoolgaande kinderen, vul dan de bevraging in voor het oudste kind. Dank je wel om deel te nemen vóór 10 juni 2024. Aarzel niet om de bevraging door te sturen naar andere ouders.

Hartelijke groet
het VCOV-team

T