Beste mevrouw/ meneer,

Hoe ziet de gemeentelijke organisatie er in 2020 uit? Dat is de vraag die we komende maanden willen beantwoorden. We willen een organisatie die in staat is om Woerden en Oudewater zo goed mogelijk te ondersteunen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. We zijn benieuwd naar uw recente ervaringen met de organisatie en we vragen u daarom een korte vragenlijst in te vullen.

We zijn benieuwd naar uw ervaringen met gemeente Woerden, bijvoorbeeld in voorlichting en informatievoorziening, in onze dienstverlening aan balie of telefoon, of in de samenwerking met u binnen een project. Het is onze bedoeling om hiervan te leren. We gebruiken uw antwoorden de komende maanden in gesprekken over de ontwikkeling van de organisatie. Als u dat wilt, kunt u de vragen anoniem beantwoorden.

Wilt u de vragenlijst uiterlijk op vrijdag 9 oktober invullen? Als u op de hoogte wilt blijven van het visieproject, kunt u dit aangeven in de vragenlijst.

Uw medewerking wordt erg op prijs gesteld. Ik hoop u hiermee voldoende te informeren.

Met vriendelijke groeten,

Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden


Jeroen Göttgens
Projectleider Organisatievisie 2015 - 2020T