Screen Reader Mode Icon
Hartelijk dank dat u de moeite neemt om uw mening te geven over het magazine ALZ…!

Alzheimer Nederland wil graag zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen en behoeften. We horen daarom graag wat u van de ALZ…. vindt én welke verbetersuggesties u heeft!

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 10 minuten. Onder de respondenten verloten we 25 Vergeet-mij-niet-sleutelhangers.

Question Title

* 1. ALZ verschijnt 3 keer per jaar. Hoe vaak heeft u het magazine in het afgelopen jaar gelezen?* 
*Onder lezen verstaan we dat u het magazine doorbladert en er minimaal één stukje uit leest

Question Title

* 2. Hoe intensief leest u het magazine gemiddeld?

Question Title

* 3. Welke rubrieken in het magazine spreken u het meest aan?

Question Title

* 4. Aan welke onderwerpen of thema's zouden we volgens u meer aandacht kunnen besteden in het magazine? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Aan welk onderwerpen of thema's zouden we volgens u minder aandacht kunnen besteden in het magazine? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Met welk rapportcijfer beoordeelt u in het algemeen ALZ…magazine?
(op een schaal van 1 tot 10)

Question Title

* 7. Met welk rapportcijfer beoordeelt u de volgende punten van deze editie (mei) van ALZ…?
(op een schaal van 1 tot 10)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inhoud
Fotografie
Vormgeving

Question Title

* 8. Wat vindt u van het aantal pagina’s van het magazine?

Question Title

* 9. Kunt u de drie belangrijkste redenen selecteren waarom u het magazine leest?

Question Title

* 10. Vergroot het magazine ALZ… uw betrokkenheid bij Alzheimer Nederland?

Question Title

* 11. Indien u donateur bent: kunt u aangeven of het magazine heeft meegespeeld in uw keuze om donateur te worden?

Question Title

* 12. Geeft u het ALZ… magazine weleens door aan anderen?

Question Title

* 13. Alzheimer Nederland biedt ALZ.. magazine sinds kort ook aan als app, zodat u het ook op uw mobiele telefoon of tablet kunt lezen. Hoe zou u het magazine bij voorkeur willen ontvangen?

Question Title

* 14. Met welke 3 woorden zou u Alzheimer Nederland het beste omschrijven?

Question Title

* 15. Hoe waarschijnlijk is het dat u Alzheimer Nederland blijft steunen, met geld of tijd?

Question Title

* 16. Wat is uw relatie met Alzheimer Nederland?

Graag zouden we nog wat aanvullende informatie over u ontvangen

Question Title

* 17. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

Question Title

* 18. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 19. Op welke manier(en) heeft u met dementie te maken? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 20. Zou u interesse hebben om mee te werken aan een interview voor het ALZ... magazine?

0 van 23 beantwoord
 

T