Een locatie voor de hellpdag

De Hellpdag van 2020 en 2021 zijn online doorgegaan omwille van de Covid-19 regelgeving. Voor 2022 doen we ons best om de hellpdag weer fysiek op locatie te laten doorgaan. Daarvoor horen we graag wat voor jou belangrijk is in een locatie. 

Jouw antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt. 

T