De ondersteuning van u als mantelzorger behoort tot de taken van Lariks. Zo geven we u enige financiële ondersteuning met het mantelzorgcompliment, kunnen we dagbesteding regelen voor bijvoorbeeld uw partner of moeder, organiseren we koffieochtenden en themabijeenkomsten en staan we altijd voor u klaar met informatie en advies.

We beseffen dat er voor u vaak weinig ruimte en tijd is voor enige afleiding en sociale contacten. Maar ontmoeting en ontspanning zijn wel belangrijk om het vol te kunnen houden.
Hoe kunnen we u daarbij helpen? U helpt ons op uw beurt door even de tijd voor deze peiling te nemen.
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens Lariks, 

Corinne Mooren en Nelleke Kruithoed

Question Title

* 1. Waar gaat uw belangstelling naar uit?

Question Title

* 2. Wat maakt het voor u fijn of aantrekkelijk om deel te nemen aan een activiteit?

Question Title

* 3. Bent u bekend met het aanbod in gemeente Leusden? Denk aan: hulp door vrijwilligers (Maatjes), activiteiten in ontmoetingscentra en bij wijkverenigingen, activiteiten speciaal voor mantelzorgers, beweeggroepen enzovoort

Question Title

* 4. U heeft bij vraag 3 aangegeven geen gebruik te (willen) maken van het aanbod. Wilt u hieronder aangeven wat de reden is?

Question Title

* 5. U heeft bij vraag 3 aangegeven gebruik te maken van het aanbod.  Wilt u hieronder aangeven waar u naartoe gaat of aan deelneemt?

Question Title

* 6. Hoe kunnen we deelname aan een activiteit voor u gemakkeljk(er) maken?

Question Title

* 7. Is het voor u belangrijk dat een activiteit speciaal gericht is op mantelzorgers?

Niet belangrijk Heel belangrijk
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Hoe vaak zou u willen/kunnen deelnemen aan een activiteit?

Question Title

* 9. U bent bij ons (Lariks) bekend als mantelzorger. Wat is uw relatie tot de persoon van wie u mantelzorg bent?

Question Title

* 10. Wat is uw leeftijd?

18 50 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Hoe lang bent u mantelzorger?

Question Title

* 12. Combineert u mantelzorg met een betaalde baan of vrijwilligerswerk?

Question Title

* 13. Ter afsluiting willen we weten in hoeverre u op de hoogte bent van respijtzorg (vervangende) zorg.
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Even naar de kapper, een boek lezen, werken, een nacht doorslapen, een uitstapje maken of aandacht besteden aan andere kinderen in het gezin. Respijtzorg voorkomt overbelasting zodat mantelzorgers de zorg beter kunnen volhouden. Voorbeelden zijn: een maatje, huishoudelijke ondersteuning, vervoer, dagbesteding.
Maakt u gebruik van respijtzorg?

Hartelijk dank voor uw deelname
Eind januari informeren wij u over de uitkomsten. Dit zullen wij doen via de online nieuwsbrief en op verzoek kunnen wij u dan een geprint exemplaar van de nieuwsbrief sturen.

T