1. Introductie

In 2011 publiceerde ABN AMRO het onderzoeksrapport ‘Van interim-manager naar interim-professional?, een wake up call voor interim-management’.

Hoog tijd voor een beschouwing hoe de interim-management markt er anno 2019 uitziet. ZiPconomy voert dit onderzoek in samenwerking met ABN AMRO uit. Met de resultaten wordt een actueel beeld van de stand van zaken geschetst en vindt een (eerste?) benchmark tussen interim-management bureaus plaats. 

De resultaten worden 29 november 2019 gepresenteerd tijdens het toonaangevend event “The Game is Changing, Change the Game” bij ABN AMRO op de Zuidas te Amsterdam en zijn ze ook beschikbaar voor u. 

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. Uiteraard worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend ingezien door de onderzoekers bij ZiPconomy. De resultaten geanonimiseerd gepresenteerd. 


Hugo-Jan Ruts
Hoofdredacteur ZiPconomy

NB: dit onderzoek richt zich uitsluitend op 'interim-management' (=tijdelijke bestuur-/managementpositie met een verander vraagstuk). Indien uw organisatie ook andere vormen van dienstverlening heeft (bijv capaciteitsvraagstukken, advies, detachering, W&S), gaarne de antwoorden uitsluitend invullen voor het segment 'interim-management'. 

T