De MEER-dorpen zijn: Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan

Question Title

* 1. Ik ben:

Question Title

* 2. Leeftijd:

Question Title

* 3. Ik ben woonachtig in:

Question Title

* 4. Ik ervaar de MEER-dorpen voor mijzelf als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig
Lopend
Op de fiets
In de auto

Question Title

* 5. Ik ervaar de MEER-dorpen voor mijn kinderen als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig n.v.t.
Lopend
Op de fiets
In de auto

Question Title

* 6. Ik voel me vooral onveilig in het verkeer (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 7. Ik ervaar de verkeersveiligheid in deze straat voor mijzelf als

  Zeer verkeersveilig Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig Zeer verkeersonveilig Weet niet/ geen mening n.v.t.
Middelberterweg
Kerkepad Middelbert (fietspad)
Engelberterweg
Olgerweg
Lintdal/Lintweg
Vrijdal
Engelenmeerpad
Woldjerspoorweg
Euvelgunnerweg
Borgweg
Harkstederweg

Question Title

* 8. Ik ervaar de verkeersveiligheid in deze straat voor mijn kinderen als

  Zeer verkeersveilig Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig Zeer verkeersonveilig Weet niet/ geen mening n.v.t.
Middelberterweg
Kerkepad Middelbert (fietspad)
Engelberterweg
Olgerweg
Lintdal/Lintweg
Vrijdal
Engelenmeerpad
Woldjerspoorweg
Euvelgunnerweg
Borgweg
Harkstederweg

Question Title

* 9. Als u ergens (zeer) onveilig hebt ingevuld, welke aspecten spelen hierbij een rol?

Question Title

* 10. Welke maatregelen zouden volgens u bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid?

Question Title

* 11. In hoeverre bent u het eens met deze stelling: Er wordt te hard gereden op de :

  Ja, zeer vaak Ja, soms Nee, niet Weet ik niet
Middelberterweg
Engelberterweg
Olgerweg
Lintdal/Lintweg
Vrijdal
Woldjerspoorweg
Euvelgunnerweg
Borgweg
Harkstederweg

Question Title

* 12. Vindt u het belangrijk dat er vanuit de MEER-dorpen aandacht is voor verkeersveiligheid en gedrag?

Question Title

* 13. Rijdt u zelf wel eens te hard in de 30km/u zone?

Question Title

* 14. Rijdt u zelf wel eens te hard in de 50km/u zone?

Question Title

* 15. Heeft u verder nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties?

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! 

De verkeerswerkgroep gaat de resultaten analyseren en publiceren in Meernieuws

T