Screen Reader Mode Icon

Welkom bij deze enquete

Beste mensen,

Amsterdam is een enorm diverse, veelkleurige stad. Van oudsher is de stad een plaats waar vele vluchtelingen en migranten een thuis vonden. Zij zochten in Amsterdam tolerantie en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn ongeacht je herkomst, huidskleur, gender, seksuele oriëntatie, religie, politieke mening, beperking etc. Het zijn vrijheden die niet vanzelfsprekend zijn, maar die steeds weer bevochten moeten worden om een inclusieve samenleving te worden en te blijven.

Veel organisaties zetten zich hiervoor in. Het Comité 21 Maart doet dit door verschillende activiteiten, waaronder de jaarlijkse organisatie van de demonstratie in maart tegen racisme en discriminatie, door bijeenkomsten en onderzoek. Het Comité werkt hierbij zowel landelijk als lokaal samen met tal van organisaties. In Amsterdam zijn we onder andere lid van de alliantie Amsterdammers samen tegen racisme (bestaande uit: Pakhuis de Zwijger, Comité 21 Maart, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, Zwart Manifest en Oy Vey.) In dat verband organiseren we dit voorjaar de derde Prinsenhof conferentie over de aanpak van discriminatie en racisme in Amsterdam. De eerste conferentie werd in 1984 door de gemeente Amsterdam georganiseerd naar aanleiding van de moord op Kerwin Duinmeijer. In 2012 volgde de tweede Prinsenhof Conferentie en dit voorjaar organiseert de alliantie Amsterdammers samen tegen racisme de derde conferentie. De conferentie zal ruim een maand na de gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden.

Met dit onderzoek wil het Comité 21 Maart peilen hoe Amsterdam er voor staat en input leveren aan zowel de nieuwe gemeenteraad als de derde Prinsenhofconferentie. Dit willen we samen doen met organisaties die geworteld zijn in Amsterdam en kennis en expertise hebben van specifieke groepen en/of beleidsterreinen. Hoe inclusief is Amsterdam? Wat is er volgens u bereikt om discriminatie en racisme tegen te gaan, wat kan er beter, waar maakt u zich zorgen over, wat zijn uw suggesties aan de nieuwe gemeenteraad?

Wij hopen dat u deze enquete wil invullen. De uitkomsten van het onderzoek zullen we verwerken in een publicatie die in april zal verschijnen.

We verwerken in ons verslag alleen standpunten en analyses van organisaties. We maken geen gebruik van persoonsgegevens. Bij voorbaat onze dank.

Met vriendelijke groet,
Saida Derrazi, namens het Comité 21 maart
0 van 35 beantwoord
 

T