Screen Reader Mode Icon
De Taskforce Wonen en Zorg is een gezamenlijk initiatief van de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. De komende twee jaar wil de Taskforce gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties stimuleren en ondersteunen bij het aanpakken van de lokale/regionale opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en mensen met een ondersteunings- of zorgvraag.

Met deze korte enquête van maximaal 14 vragen inventariseert de Taskforce welke stappen uw gemeente al heeft gezet en welke hulpvragen uw gemeente heeft.

T