Aanleiding

Beste deelnemer,

Het kan gebeuren dat u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer u: wilt bouwen, een oprit wilt verplaatsen of wanneer u een initiatief neemt voor verbetering van de buurt. 

Volgend jaar wordt een nieuwe wet ingevoerd waarmee de regels voor deze omgevingsinitiatieven anders worden. Deze nieuwe wet heet de Omgevingswet. Voor inwoners en ondernemers in de gemeente Dronten betekent die wet dat:
  • het krijgen van een omgevingsvergunning sneller kan gaan;
  • u, als initiatiefnemer, buren en belanghebbenden goed informeert over en betrekt bij het initiatief.
We willen graag van u horen hoe wij u als gemeente hierbij het best kunnen ondersteunen. Daarom hebben we een vragenlijst opgezet over dit onderwerp. Deze vragenlijst is interessant voor:
  • iedereen die nu of in de toekomst een vergunning nodig heeft;
  • iedereen die nu of in de toekomst mogelijk te maken krijgt met buren (of anderen) die bijvoorbeeld gaan bouwen of verbouwen. Hoe zou u dan hierover geïnformeerd en bij betrokken willen worden?
Invullen kost u tussen de 5 en 10 minuten tijd. De vragenlijst is anoniem.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Gemeente Dronten

T