Beste deelnemer,

In onze gemeente met actieve en ondernemende inwoners zijn er veel mensen met ideeën die zorgen voor verandering in de (ruimtelijke) omgeving. Zoals het verbouwen van de eigen woning, het nieuw bouwen van gebouwen of woningen of veranderingen in recreatie en natuur. Deze ideeën noemen we initiatieven. Het kan bijvoorbeeld gaan om bouwinitiatieven, nieuwe bestemmingen die aan gebouwen worden gegeven, recreatie- en natuurinitiatieven. Iedere inwoner, ondernemer, vereniging, organisatie of bedrijf kan voor dit soort ruimtelijke initiatieven een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Hoe uw buren betrekken bij uw plannen?
We vinden het als gemeente belangrijk dat bij deze initiatieven buren en andere belanghebbenden (mensen die te maken krijgen met het initiatief) tijdig geïnformeerd en betrokken worden. Dit informeren en betrekken noemen we ook wel participatie bij een initiatief. De initiatiefnemer (degene met het idee) is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer deze participatie goed gebeurt, zal er meer wederzijds begrip ontstaan en kunnen initiatieven beter passend en aantrekkelijker worden. Het kan gaan om een informerend briefje, een gesprek met de buren over uw verbouwplannen of zelfs een inspraakavond met de wijk als uw idee daarom vraagt.

Ondersteuning vanuit de gemeente?
We willen als gemeente initiatiefnemers beter gaan ondersteunen bij deze participatie. Daardoor wordt het informeren en betrekken van anderen bij uw bouw- of ander ruimtelijk initiatief gemakkelijker.
Hierover hebben we een vragenlijst opgesteld. Door het beantwoorden van de vragen krijgen wij beter inzicht waarmee we u kunnen ondersteunen. Ook helpt ons dit in de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet volgend jaar. In deze wet wordt veel nadruk gelegd op goede participatie bij ruimtelijke initiatieven.

Korte vragenlijst
Wilt u met ons meedenken hoe we u hierin het best kunnen ondersteunen? De vragenlijst hierover is interessant voor iedereen die:

· nu of in de toekomst wil verbouwen of iets nieuw wil bouwen;
· nu of in de toekomst een omgevingsvergunning nodig heeft;
· te maken heeft of krijgt met buren (of anderen) die gaan bouwen, verbouwen, of bijvoorbeeld een speeltuintje willen realiseren.

Het invullen kost u tussen de vijf en tien minuten tijd. De vragenlijst is anoniem.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Gemeente Houten
 
17% of survey complete.

T