Denkkracht van ondernemers gezocht!

Wat komt er op ons en u af?
De gemeente Bunschoten staat, net als de rest van Nederland, voor de opgave om de komende jaren op grote schaal duurzaam energie op te gaan wekken. En bedrijven en huishoudens moeten in de toekomst af van fossiele brandstoffen en overschakelen op duurzame warmte.

Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op uw bedrijfsactiviteiten. Misschien heeft u de afgelopen jaren al maatregelen getroffen om uw bedrijf duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door extra isolatie, of door het plaatsen van zonnepanelen op uw bedrijfsruimte. De kans is echter groot dat u in de toekomst nog meer maatregelen wilt of moet nemen om uw bedrijf en activiteiten verder te verduurzamen.

Wat gaan we doen?
De gemeente werkt, in opdracht van het Rijk aan plannen om grootschalig energie op te gaan wekken en om op termijn over te kunnen gaan op andere, duurzame vormen van verwarmen (ook bekend als: ‘van het gas af gaan’). Dat kunnen we als gemeente niet alleen; daar hebben we de ondernemers en inwoners hard bij nodig. De plannen die we maken hebben immers invloed op de toekomst van ons allemaal.

De gemeente wil graag in gesprek met inwoners, maar ook met de bedrijven in Bunschoten over de opdracht meer duurzame energie op te gaan wekken en te gaan gebruiken. Omdat bedrijven over het algemeen andere vragen hebben dan inwoners, organiseren we binnenkort speciaal voor ondernemers een online meedenkochtend.

Question Title

* 1. Wat is de naam van uw organisatie?

Question Title

* 2. Wat is uw voornaam?

Question Title

* 3. Wat is uw achternaam?

Question Title

* 4. Wat is uw mailadres?

Question Title

* 5. Wat is uw mobiele nummer? (niet verplicht)

U wordt enkel gebeld wanneer er programmawijzigingen optreden op de dag van de inloopavond.

Question Title

* 6. Ik wil graag aanwezig zijn bij de inloopochtend op:

Na aanmelding ontvangt u t.z.t. een bevestigingsmail met hierin instructies over hoe u kunt deelnemen aan de digitale inloopavond

T