Introductie

 
Als je geen testament hebt gemaakt, bepaalt de wet wie van je erft. Maar met een testament bepaal je zelf wie je erfgenamen zijn en wat zij krijgen. Iemand kan bijvoorbeeld zijn kind onterven. Maar dat betekent niet automatisch dat dit kind niets krijgt. Het kind kan namelijk zijn zogenaamde ‘legitieme portie’ opeisen. En als dat op tijd en volgens de regels gebeurt, krijgt het onterfde kind alsnog een geldbedrag uit de erfenis. Dit is de helft van wat het kind zou krijgen als er helemaal geen testament zou zijn gemaakt.

Een kind kun je dus nooit 100% onterven, omdat een kind altijd recht heeft op deze legitieme portie. Met andere woorden: iemand met kinderen wordt beperkt in het uitvoeren van zijn wensen voor na het overlijden. Ook is iemand met kinderen beperkt in het doen van schenkingen. Het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen doen gezamenlijk onderzoek naar hoe de Nederlandse bevolking met of zonder kinderen tegen deze situatie aankijkt. Is deze situatie wenselijk of niet? We nodigen u daarom graag uit om enkele vragen te beantwoorden.

Uw visie is van groot belang en het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.

Het onderzoek is anoniem en er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

T