U kunt de drie visies beoordelen door per onderdeel een cijfer tussen de 1 en de 5 te geven.
- 1 =   Onvoldoende
- 2 =   Matig 
- 3 =   Voldoende
- 4 =   Goed 
- 5 =   Uitstekend  

Question Title

* 1. Wat is uw e-mailadres?

(U kunt per e-mailadres één stem uitbrengen)

Question Title

* 2. Omgang met de monumentale status van het gebouw
In hoeverre houdt dit plan rekening met de monumentale status van het gebouw. Denk hierbij aan ingrepen in de gevel, toevoegen van elementen of andere zaken. In hoeverre houdt dit plan rekening met de monumentale status van het gebouw. Denk hierbij aan ingrepen in de gevel, toevoegen van elementen of andere zaken.

(Geef een heel cijfer tussen de 1 en 5. 1= Onvoldoende en 5= Uitstekend)

Question Title

* 3. Indeling van het gebouw
Is het gebouw helder en logisch ingedeeld. Zijn er voldoende collectieve ruimtes, zoals een gezamenlijke (fietsen)berging, entree of andere collectieve ruimte. 

(Geef een heel cijfer tussen de 1 en 5. 1= Onvoldoende en 5= Uitstekend)

Question Title

* 4. Plattegronden appartementen

Zijn de plattegronden helder en logisch. Zijn de ruimtes in relatie tot elkaar voldoende groot. Zijn de appartementen optimaal ingedeeld en compleet qua ruimten. Hebben de appartementen een buitenruimte, etc.

(Geef een heel cijfer tussen de 1 en 5. 1= Onvoldoende en 5= Uitstekend)

Question Title

* 5. Indeling buitenruimte voor het gebouw

Hoe is de buitenruimte voor het gebouw ingedeeld. Is er voldoende groen, speelplek, parkeerplaatsen etc. Hoe verhouden de benodigde onderdelen zich ten opzichte van elkaar. 

(Geef een heel cijfer tussen de 1 en 5. 1= Onvoldoende en 5= Uitstekend)

Question Title

* 6. Mobiliteitsplan/parkeren

Hoe wordt in dit plan rekening gehouden met het parkeren op eigen terrein. Is er nagedacht over een mobiliteitsplan, zoals bijvoorbeeld deelauto's. Wordt fietsen of gebruik van OV op een of andere manier gestimuleerd.

(Geef een heel cijfer tussen de 1 en 5. 1= Onvoldoende en 5= Uitstekend)

Question Title

* 7. Duurzaamheidsambities plan

Wordt in dit plan voldoende rekening gehouden met duurzaamheid. Hierbij kan naast de bekende toepassingen van zonnepanelen of warmtepompen ook aan andere zaken gedacht worden. Ook natuurinclusief en klimaatapdatief vallen onder duurzaamheid. 

(Geef een heel cijfer tussen de 1 en 5. 1= Onvoldoende en 5= Uitstekend)

Question Title

* 8. Participatie

Hoe wordt in dit plan rekening gehouden met participatie en betrekken van bewoners/omwonenden.

(Geef een heel cijfer tussen de 1 en 5. 1= Onvoldoende en 5= Uitstekend)

T