Inleiding

Beste Sheltie liefhebber,

Wij stellen het bijzonder op prijs dat u aan dit onderzoek mee wilt werken.

De gegevens die wij van u vragen betreffen de hond die in de brief die u heeft ontvangen is vermeld.
U wordt vriendelijk verzocht om de naam van de hond en het in de brief genoemde NHSB (stamboek) nummer in het enquêteformulier over te nemen.

De enquête bestaat uit meerdere pagina’s. Door onderaan de betreffende pagina op de knop “Volgende" te klikken komt u op de volgende pagina met de vervolgvragen.
Door op “Vorige” te klikken kunt u teruggaan naar een vorige pagina en eventueel een eerder gegeven antwoord aanpassen. 

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.


Question Title

* 1. Naam van de hond

Question Title

* 2. NHSB nummer

Question Title

* 3. Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Question Title

* 4. Geslacht van de hond

T