Van kinderen in de leeftijd 4 tot 7 jaar uit Wijdemeren

Dagelijks voldoende en gevarieerd bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Een behendig kind kan (en mag) makkelijker meedoen met allerlei spelletjes die buiten op straat of op het schoolplein gespeeld worden. Ook helpt het je kind makkelijker te leren op school. Gelukkig kunnen kinderen op veel plekken bewegen. Thuis, bij de speeltuin in de buurt, op school, bij sportclubs of bij de kinderopvang.

Deze behoeftepeiling is opgezet om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften ten aanzien van het sport - en beweegaanbod voor kinderen. Daarnaast kunt u als ouder/verzorger advies krijgen over het sport- en beweegaanbod bij u in de buurt. Het gaat hier om kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar in Wijdemeren. Uw mening en behoefte als ouder/verzorger over sport, bewegen en spelen, zijn daarbij natuurlijk van belang.

De vragenlijst is uitgezet vanuit Sportservice ’t Gooi, het sportloket van de gemeente Wijdemeren. De informatie die voort komt uit de vragenlijst behandelen wij strikt vertrouwelijk.

Door middel van het invullen van deze korte vragenlijst helpt u ons én de kinderen enorm. Invullen duurt ongeveer 6 minuten. 

Alvast bedankt! 
Allereerst stellen wij u graag een paar algemene vragen.

Question Title

1. Wat is het geslacht van het kind waarvan u ouder/verzorger bent?

Question Title

2. Wat is de geboortedatum van het kind? (dag-maand-jaartal)

Question Title

3. Naar welke school/opvang gaat het kind? Benoem naam en plaats.

De volgende vragen hebben betrekking op de sport- en beweegdeelname.

Question Title

4. Hoeveel minuten speelt uw kind gemiddeld per dag buiten? Denk hierbij aan de afgelopen week. 

Question Title

5. Sport/beweegt uw kind bij een (of meerdere) club(s)? (Denk hierbij aan sportvereniging, sportschool, buurthuis, zwembad, dansschool, ouder/kind gym).

T