Test met deze quiz je kennis over de keuzedelen in het mbo! Beantwoord de vragen in één keer, je kan niet meer terug. Aan het einde zie je jouw persoonlijke score.

T