Bedankt voor uw deelname!

U of uw kind heeft een vaktherapeutische behandeling of begeleiding gehad. We horen graag uw mening hierover. Dit geeft belangrijke informatie waarmee therapeuten de kwaliteit van hun praktijk kunnen toetsen en verbeteren. Deze enquête bestaat uit een aantal stellingen. Invullen kost u ongeveer 5 minuten.

Uw antwoorden verwerken wij volstrekt anoniem. U hoeft uw naam (of de naam van de cliënt voor wie u de vragenlijst invult) en die van de therapeut niet te vermelden. De Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) verwerkt de enquête. De FVB is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende, Dans-, Drama-, Muziek-, Psychomotorische Therapie, Psychomotorische Kindertherapie en van Speltherapeuten. Door deze vragenlijst in te vullen en te verzenden, stemt u toe dat de FVB de data opslaat en gebruikt voor deze kwaliteitsmeting.

Hartelijk dank voor uw medewerking namens alle vrijgevestigde vaktherapeuten!

Met vriendelijke groet,

Commissie VVT (Vrijgevestigde Vaktherapeuten)

T