Op zoek naar optimale trendfiguren

Het INBO publiceert een aantal natuurindicatoren waarmee diverse trends grafisch worden weergegeven. Omdat we willen onderzoeken welke figuur het meest geschikt is om die trends weer te geven, maakten we een vragenlijst op. Mogen we u vragen deze lijst in te vullen? Op die manier helpt u het INBO en ons onderzoek vooruit.
 
Hoe is deze vragenlijst opgebouwd?
  • We starten de lijst met een aantal vragen die peilen naar uw voorkennis.
  • Vervolgens leggen we een paar eenvoudige trendfiguren voor en vragen om een ruwe inschatting te maken voor bepaalde jaren.
  • Daarna bieden we u de keuze tussen een aantal alternatieven. Hierbij passen we in vier stappen telkens een element van de figuren aan. U kiest telkens de figuur die u het duidelijkst vindt.
  • Tenslotte laten we u nog een paar figuren in de stijl van uw voorkeur interpreteren.
In totaal leggen we u maximaal 25 vragen voor. Het exacte aantal hangt af van de keuzes die u maakt.

T