Screen Reader Mode Icon
Hartelijk dank dat u de tijd wilt nemen voor het invullen van deze vragenlijst.

Inclusief sporten* staat in steeds meer gemeenten hoog op de (politieke) agenda en aangepast sporten hoort daar ook bij. Met deze vragenlijst proberen we een goed beeld te krijgen bij de ervaringen van mensen die op zoek zijn naar een sport en de ervaringen tijdens het beoefenen van een sport. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de gesprekken met verenigingen, gemeentelijke beleidsmedewerkers en zorgprofessionals ten einde de toegankelijkheid en het uitoefenen van een sport te verbeteren. 

Met de resultaten van de vragenlijst willen we inzicht krijgen:
- in de mate waarin mensen met een beperking sporten,
- welke ervaringen zij hebben bij het (zoeken naar) sporten en
- of zij hulp nodig hebben indien zij belemmeringen ervaren bij het (zoeken naar) sporten.

Het samenstellen en het versturen van deze vragenlijst is tot stand gekomen door een samenwerking van uw gemeente, Team Sportservice en diverse belangenorganisaties en patiëntenverenigingen. 

Team Sportservice kan helpen bij het vinden van de juiste sport, maar kan in het bijzonder ook helpen belemmeringen weg te nemen. Mocht u hulp/advies nodig hebben of wilt u uw ervaringen delen met Team Sportservice ten einde het sporten toegankelijker te maken, dan is uw reactie zeer welkom.

Indien u vragen heeft of ervaringen wilt delen, dan kunt u dit doen aan het einde van deze vragenlijst.

Kijk voor meer informatie op de site van Team Sportservice.

* Inclusief sporten en bewegen is een van de vijf centrale thema’s in het in 2018 afgesloten Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Binnen het deelakkoord inclusief sporten en bewegen gaat het erom dat iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd, geslacht, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele geaardheid, sociale positie of etnische achtergrond met plezier kan meedoen, zich welkom voelt en niet uitgesloten wordt.
0 van 25 beantwoord
 

T