Question Title

* 1. Heeft uw gemeente in beeld wat ervoor nodig is om utiliteitsbouw aardgasvrij te maken?

Question Title

* 2. Met welke collega’s of afdelingen binnen uw gemeente heeft u over deze opgave gesproken / lijkt u logisch om hierbij te betrekken? (Denk aan accountmanagers mkb, afdeling economie, etc.)

Question Title

* 3. Welke voortgang m.b.t. aardgasvrije utiliteitsbouw heeft u tot nu toe geboekt?

Question Title

* 4. Kunt u uw plannen kort toelichten?

Question Title

* 5. Welke rol speelt aardgasvrije utiliteitsbouw in uw Transitievisie Warmte en/of de Wijkuitvoeringsplannen?

Question Title

* 6. Kunt u een korte beschrijving geven van de manier waarop het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw in uw gemeente is ingericht?

Question Title

* 7. Welke knelpunten komt u tegen bij het aardgasvrij maken van utiliteitsgebouwen? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 8. Welke ervaring heeft u specifiek met het betrekken van het MKB en eigenaren van commercieel vastgoed in de wijkaanpak?

Question Title

* 9. Welke kennis heeft u (nog) nodig om utiliteitsbouw van het aardgas af te halen? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 10. Op welke manier zou u deze informatie bij voorkeur willen verkrijgen? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 11. Platform31 is i.s.m. VNG en RVO een kenniskring gestart over aardgasvrije utiliteitsbouw. Zou u hieraan willen deelnemen?

Question Title

* 12. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen dit thema en de leerkring? Vul dan hieronder uw contactgegevens in:

T