Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen zorgen we ervoor dat het winkelcentrum van Ammerzoden mooier en levendiger wordt. Daarvoor hebben we de afgelopen maanden gesprekken gevoerd en via een ansichtkaart wensen en ideeën opgehaald. Deze informatie is verwerkt bij het ontwerpen van de twee varianten voor het gebied.

Wat spreekt u aan?
U vindt hieronder de twee varianten. Op www.maasdriel.nl/dehaar kunt u deze ook bekijken met een toelichting en een filmpje. We horen graag wat u vindt van de varianten. Met behulp van uw reactie werken we een voorkeursvariant verder uit. Geef uw reactie in deze enquête of reageer via dehaar@maasdriel.nl.

Question Title

Bekijk hieronder de twee varianten voor winkelcentrum De Haar

Bekijk hieronder de twee varianten voor winkelcentrum De Haar

Question Title

* 1. Ik ben...

Question Title

* 2. Welke variant spreekt u het meest aan?

Question Title

* 3. Wat spreekt u aan in variant 1: vergroening op het plein & Advocatenlaan - meer groen en 1 zebrapad?

Question Title

* 4. Wat spreekt u minder aan in variant 1: vergroening op het plein & Advocatenlaan - meer groen en 1 zebrapad?

Question Title

* 5. Wat spreekt u aan in variant 2: vergroening rond het plein & Advocatenlaan - parkeren en 2 zebrapaden?

Question Title

* 6. Wat spreekt u minder aan in variant 2: vergroening rond het plein & Advocatenlaan - parkeren en 2 zebrapaden?

Dit is het einde van de enquête. Hartelijk dank voor het invullen.  

T