Instructie en informed consent

Geachte collega, 

Hartelijk dank voor uw interesse in ons onderzoek naar de kennis en mening van professionals over verschillende reproductieve opties voor paren met Neurofibromatose type 1 (NF1) en kinderwens.

We streven er naar de resultaten van dit onderzoek te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. Uw deelname aan deze vragenlijst is volledig anoniem en uw antwoorden zullen op geen enkele manier tot u als persoon te herleiden zijn, ook niet door leden van het onderzoeksteam. Desondanks zullen wij de gegevens uiteraard vertrouwelijk en met zorg behandelen.

Indien u vragen heeft die u zou willen stellen alvorens de vragenlijst in te vullen, dan kunt u terecht bij de onderzoeker: 
Drs. V Vernimmen, klinisch geneticus
Afdeling Klinische Genetica
Maastricht Universitair Medisch Centrum
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Telefoon: 043-3877820
Email: vivian.vernimmen@mumc.nl

Invullen van de vragenlijst zal naar verwachting ongeveer 15 minuten duren.

Door de vragenlijst te starten geeft u tevens aan akkoord te gaan met de volgende verklaring:

___________________________________________________________________________________

Toestemmingsverklaring:

Ik heb de informatiebrief voor de deelnemers gelezen. Ik kon aanvullende vragen over het onderzoek stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.

Ik weet dat meedoen geheel vrijwillig is. Indien ik niet mee doe, hoef ik daarvoor geen reden te geven. 

Ik wil meedoen aan dit onderzoek.

Ik geef toestemming om mijn geanonimiseerde gegevens nog 15 jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren.

__________________________________________________________________________________

Middels de vraag hieronder wordt u in de gelegenheid gesteld de volledige informatiebrief voor deelnemers te lezen. U kunt deze tevens desgewenst achteraf ontvangen door de onderzoeker te contacteren. 

Question Title

* 1. Wilt u de volledige informatiebrief voor deelnemers lezen?

T