Netwerkgeneeskunde is een van de vier pijlers uit het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’. Het is zorg waar de patiënt centraal staat en regie voert over zijn gezondheid met hulp van zijn naasten en de zorgprofessionals. Vaak werken huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en wijkverpleegkundigen met medisch specialisten in dit netwerk rondom de patiënt samen. Deze netwerken zijn vaak lokaal georganiseerd, op initiatief van zorgprofessionals, en in samenwerking en met respect voor elkaars kennis en kunde.

Met dit korte formulier wil de Federatie Medisch Specialisten voorbeelden van netwerkgeneeskunde verzamelen. Deze voorbeelden willen wij delen met medisch specialisten en andere zorgprofessionals om hen te inspireren werk te maken van netwerkgeneeskunde in de dagelijkse praktijk.

Wij danken u alvast hartelijk voor het invullen.

Question Title

* 1. Algemene contactinformatie

Question Title

* 2. Titel project/netwerk

Question Title

* 3. Deelnemende partijen in project/netwerk

T