De behoefte aan zorg groeit en wordt steeds complexer. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg, streeft de Federatie Medisch Specialisten naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional. Medisch specialisten dragen op lokaal, regionaal en landelijk niveau bij aan juiste zorg op de juiste plek. Niet alleen binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook (in netwerken) buiten het ziekenhuis.

Met dit korte formulier wil de Federatie Medisch Specialisten voorbeelden van juiste zorg op de juiste plek verzamelen. Deze voorbeelden willen wij delen met medisch specialisten en andere zorgprofessionals om hen te inspireren werk te maken van juiste zorg op de juiste plek in de dagelijkse praktijk. 

Wij danken u alvast hartelijk voor het invullen.

Question Title

* 1. Algemene contactinformatie

Question Title

* 2. Titel project

Question Title

* 3. Deelnemende partijen in project

T