Welkom

Page1 / 16
 
6% of survey complete.
Beste vrijwilliger,
 
U staat op het punt om een enquête in te vullen over waarom u vrijwilliger bij de Wereldorganisatie bent en of u vindt dat het vrijwilligerswerk daar goed geregeld is. De enquête is opgezet door Vivian Hoogerwaard, masterstudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (Vereniging NOV, www.nov.nl). Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij degene van wie u binnen de organisatie deze enquête heeft gekregen.
 
U wordt verzocht alle vragen in deze enquête te beantwoorden. U kunt de vragen beantwoorden door met uw muis te klikken op het bolletje voor het juiste antwoord. U kunt uw antwoord wijzigen door op een ander bolletje te klikken. Bij twee vragen moet u uw antwoord in te tikken (bijv. uw leeftijd). Als u alle vragen op een pagina heeft ingevuld, klikt u op 'Volgende'. Wanneer u vergeten bent om één van de vragen te beantwoorden, zal dit worden aangegeven. U kunt het ontbrekende antwoord dan alsnog invullen. 
 
De enquête duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. U hoeft uw naam niet in te vullen want de enquête is anoniem. Wij kunnen (en willen) niet achterhalen welke antwoorden u geeft. Het is de bedoeling dat u de enquête zo eerlijk mogelijk invult. De enquête staat open tot en met het einde der tijden! Alvast bedankt voor uw medewerking!

T