Welke kant gaat het op met de gemeente Wierden?
Denk mee over de toekomst!

Beste inwoner,

Prettig wonen en leven in de gemeente Wierden. Dat vinden wij een belangrijk uitgangspunt. Voor nu, maar ook voor in de toekomst. Maar wat is hiervoor nodig? Hoe zorgen wij ervoor dat de gemeente Wierden vitaal en aantrekkelijk blijft, zodat inwoners, ondernemers en bezoekers hier prettig kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren? Welke kant moet het op met de gemeente Wierden in de toekomst?

Welke kant moet het volgens u op?
Wij zijn benieuwd naar uw mening over onderwerpen die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat. We hebben een vragenlijst opgesteld waarin de volgende thema’s zijn opgenomen ( alfabetische volgorde): Buitengebied, Duurzame energie, Natuur, landschap en openbaar groen, Ondernemen & werken, Participatie, Sociale leven, Verkeer, Wonen.

Veel thema's en vragen waar wij graag uw mening over willen weten. Per thema kunt u aangeven of u de vragen wel of niet wilt beantwoorden.

Toekomstvisie
We hopen dat u en veel andere inwoners de vragenlijst invullen. De uitkomsten leveren belangrijke informatie en inzichten op die we meenemen in de, door ons op te stellen, toekomstvisie. We maken een toekomstvisie waarin we belangrijke keuzes vastleggen. Een visie op de gehele gemeente Wierden waarin duidelijk wordt welke kant het op gaat.

Doe ook mee
Laat ons weten welke kant het volgens u op moet met uw gemeente. Uw medewerking stellen wij zeer op prijs. De enquête is anoniem, u kunt dus vrij uw mening geven. U kunt de vragenlijst tot en met 8 oktober invullen. Als de rapportage van de enquête gereed is, delen wij deze via onze website www.wierden.nl/toekomstvisie. Meer informatie over de toekomstvisie, het hoe en waarom vindt u op onze website www.wierden.nl. 

Alvast dank voor uw medewerking

Met vriendelijke groet,
Doret Tigchelaar
Burgemeester

Question Title

Afbeelding
 
5% of survey complete.

T