ingevuld via work21.nl

Wat leuk dat je deze vragenlijst gaat invullen! Deze vragenlijst geeft inzicht in de digitale transformatie van jouw organisatie. De vragen gaan over drie dimensies, die zich bevinden op de snijvlakken van mens, organisatie en technologie. Hierdoor krijg je een integraal beeld. Zeker wanneer je jouw collega's aanspoort ook aan deze vragenlijst deel te nemen! 

De drie dimensies zijn:
- WIL men wel veranderen?’ ('mindset')
- KAN men wel veranderen? Zijn de mensen digivaardig genoeg en werken de systemen mee? ('capabilities')
- MAG men wel veranderen/worden de medewerkers voldoende gefaciliteerd? ('enablers')

Na afloop gaan we de resultaten voor je verwerken en neemt één van onze adviseurs binnen 5 werkdagen contact met je op om de resultaten te delen.

Question Title

* 1. Alle medewerkers binnen de organisatie zijn digitaal vaardig

Question Title

* 2. Persoonlijke interactie op het intranet is mogelijk door middel van handige applicaties (Chatvormen, Skype, SharePoint)

Question Title

* 3. De manier waarop wij als team digitaal samenwerken helpt ons, als team, om meer kwaliteit, snelheid of omzet te realiseren

Question Title

* 4. De kwaliteit en vindbaarheid van digitale informatie is dermate goed dat het mijn team helpt om klanten optimaal te kunnen bedienen

Question Title

* 5. Informatie is openbaar en niet afgeschermd binnen de hele organisatie

Question Title

* 6. Het is voor mij eenvoudig de expert binnen mijn organisatie te vinden, ook al ken ik deze persoon niet

Question Title

* 7. Binnen mijn organisatie is er sprake van een vertrouwenscultuur

Question Title

* 8. Mensen passen zich snel aan aan veranderende omstandigheden

Question Title

* 9. Er wordt binnen mijn organisatie volledig output-gericht leidinggegeven (d.w.z. resultaten worden specifiek benoemd en meetbaarheid is van belang)

Question Title

* 10. Ik kan de visie van onze organisatie praktisch doorvertalen naar mijn werk

Question Title

* 11. HRM, ICT en de Business zijn gezamenlijk vanuit de directie bij de digitale transformatie betrokken

Question Title

* 12. Informatie wordt binnen onze organisatie gezien als kapitaalgoed en beschouwen wij daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid om up-to-date te houden

Question Title

* 13. Bij een veranderende klantvraag kunnen we eenvoudig de processen aanpassen om aan de vraag te voldoen

Question Title

* 14. Onze ICT-systemen zijn gemakkelijk aan te passen aan veranderingen in het proces

Question Title

* 15. Binnen onze organisatie wordt er makkelijk over afdelingen heen samengewerkt

Question Title

* 16. Het stimuleren van afdelingsoverstijgende samenwerkingsverbanden is formeel belegd binnen onze organisatie

Question Title

* 17. Met al onze IT apparaten (laptop, smartphone, tablet et cetera) kan ik overal bij de benodigde applicaties komen om mijn werk uit te voeren

Question Title

* 18. Met onze applicaties kan ik overal bij de benodigde informatie om mijn werk uit te voeren

Question Title

* 19. Wat is de naam van de organisatie die je beoordeeld hebt in deze vragenlijst?

Question Title

* 20. Wat is de omvang van jouw organisatie?

Question Title

* 22. Ik ga mijn collega's vragen om deze lijst ook in te vullen, zodat we een completer beeld krijgen van onze digitale transformatie

Question Title

* 23. Hoe kunnen wij jou bereiken?

Question Title

* 24. Heb je nog op- of aanmerkingen over deze vragenlijst?

T