Beste deelnemers van het perinataal casusoverleg.

Met het perinataal casusoverleg trachten we uitwisseling mogelijk te maken tussen verschillende partners met als doel de expertise over Perinatale Mentale Gezondheid en Infant Mental Health te vergroten binnen het zorgnetwerk. Daarnaast hopen we dat zorgpartners elkaar beter leren kennen waardoor doorverwijzing en samenwerking vlotter loopt.

Aan de hand van deze korte vragen willen we peilen naar jullie feedback zodat we het casusoverleg beter kunnen aanpassen aan de noden en wensen die er leven binnen het zorgnetwerk.

Question Title

* 1. Welk casusoverleg heb je gevolgd?

Question Title

* 2. Is het casusoverleg wat je ervan verwacht had?

Question Title

* 3. Draagt het casusoverleg bij aan de doelstellingen ervan (info geven over perinatale problematiek en netwerken)?

Question Title

* 4. Had je voldoende ruimte om te spreken?

Question Title

* 5. Stimuleert de groepsgrootte en de methodiek je om voldoende input te kunnen geven?

Question Title

* 6. Stimuleert de groepsgrootte en de methodiek je om voldoende input te kunnen geven?

Question Title

* 7. Hoe heb jij het casusoverleg gevolgd? 

Question Title

* 8. We zijn erover aan het nadenken om een deel van de overlegmomenten ook na corona online te laten doorgaan. Hoe sta jij hier tegenover? 

Question Title

* 9. Welke score zou jij geven aan het casusoverleg waar je aan deelgenomen hebt?

T