Met een brede coalitie van duurzame bedrijven willen we de Nederlandse overheid en internationale gemeenschap oproepen om ambitieuze doelstellingen voor biodiversiteit af te spreken en een ambitieus internationaal biodiversiteitsakkoord te sluiten in 2021. Onderteken daarom hieronder de call to action (deel A) en laat ons weten welke acties jouw organisatie onderneemt ten aanzien van biodiversiteit (deel B). Met jouw input laten we de acties en ambities van het duurzame bedrijfsleven zien!

Natuur is een zaak van iedereen
  • Gezonde samenlevingen, veerkrachtige economieën en bloeiende bedrijven zijn afhankelijk van de natuur.
  • Overheden moeten nu beleid aannemen om het verlies aan natuur te stoppen en te herstellen in dit decennium.
  • Laten we samen onze natuurlijke hulpbronnen beschermen, herstellen en duurzaam gebruiken.
Deel A - Onderteken de Call to Action

Question Title

* 1. Bedrijfsnaam

Question Title

* 2. Naam contactpersoon

Question Title

* 3. Functie contactpersoon

Question Title

* 4. Emailadres

Question Title

* 5. Website bedrijf

Question Title

* 6. Partner van MVO Nederland

Question Title

* 7. Sector

Question Title

* 8. Netto jaaromzet

Question Title

* 9. Aantal medewerkers

Deel B - Laat ons hieronder weten welke acties jouw organisatie onderneemt en/of welke ambities jullie hebben ten aanzien van biodiversiteit. (Heeft jouw organisatie nog geen concrete acties te communiceren? Ga dan door naar vraag 13.)

Question Title

* 10. Naam en omschrijving van actie/project (indien van toepassing)
Beschrijf hier zo concreet mogelijk wat de actie/het project inhoudt, welke partijen er aan meewerken, de beoogde resultaten, op welke manier het bijdraagt aan biodiversiteit etc.

Question Title

* 11. Website actie/project (indien van toepassing)

Question Title

* 12. Startdatum en einddatum actie/project (indien van toepassing)

Question Title

* 13. Ik bevestig hierbij dat

Question Title

* 14. Ik bevestig tevens dat

T