Beste wijkbewoners en ondernemers van de Binnenstad,

Ik ben Puck Dekkers, student Social Work en werkzaam bij Welzijn Middelburg. Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar de overlast in de Binnenstad van Middelburg. Via deze vragenlijst wil ik u een aantal vragen stellen over de leefbaarheid met betrekking tot overlast in uw wijk.

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Bent u wijkbewoner of ondernemer in de Binnenstad?

Question Title

* 3. In welke mate ervaart u overlast door hangjongeren in de Binnenstad?

Question Title

* 4. Wat verstaat u onder overlast?

Question Title

* 5. Op welke plekken ervaart u overlast? 

Question Title

* 6. Wat doet u wanneer u te maken krijgt met overlast?

Question Title

* 7. Ziet u verschil met de overlast vóór de maatregelen rondom COVID-19 en nu?

Question Title

* 8. Is de situatie volgens u na de aanpak van de Gemeente Middelburg en kernpartners verbeterd?

Question Title

* 9. Wat is volgens u de reden waarom de jongeren op straat hangen?

Question Title

* 10. Wat zou volgens u een passende oplossing zijn voor de overlast?

T