Screen Reader Mode Icon

Ledenpeiling voor een Recovery afdeling bij de V&VN

De afgelopen twee jaar hebben wij als bestuur diverse malen geprobeerd om geïnteresseerden te werven voor verenigingsactiviteiten, maar helaas zonder succes. Als BRV merken we dat we met ons kleine clubje moeite hebben alle ballen hoog te houden. Er wordt steeds meer gevraagd om mee te denken; over het veranderende zorg- en OK-landschap, over opleiding, personeelstekorten, richtlijnen, standpunten. Binnen de BRV hebben we een vitale congrescommissie, maar de rest van de commissies (Vakblad en website, Beroepsontwikkeling) hebben eigenlijk geen mensen en moeite alles rond te breien. Dus doen we dit als bestuur zo goed mogelijk zelf, wat niet altijd het gewenste resultaat oplevert. 
In het voorjaar van 2022 hebben we binnen het bestuur ons beraden op te toekomst van de BRV. Als we nu niet een stap zetten richting verandering, is het lastig voor de vereniging om door te gaan. Er zijn een paar bestuursleden die graag een stap terug willen doen, maar dit nu niet kunnen omdat er dan onvoldoende menskracht overblijft.
Daarom hebben we contact gezocht met de V&VN voor een verkennend gesprek om onze vereniging als recovery afdeling onder de V&VN te scharen. De meeste verpleegkundige beroepsverenigingen zijn al aangesloten bij de V&VN. De BRV is nu nog volledig zelfstandig en verbonden met NU’91 als SBO (Specifieke Beroeps Organisatie). Bij NU’91 zijn wij een van de weinige verpleegkundige verenigingen. We menen dat we vanuit verpleegkundig perspectief zichtbaarder zouden kunnen zijn bij de V&VN. We merken nu dikwijls dat instanties en stakeholders die ons vaak niet goed kunnen vinden, onterecht bij de V&VN aankloppen als ze input van recovery verpleegkundigen nodig hebben. V&VN geniet landelijke bekendheid als vertegenwoordiger van (gespecialiseerde) verpleegkundigen.
Voordelen van een eventuele aansluiting bij V&VN zijn o.a. dat wij als beroepsgroep goed te vinden zouden zijn en daardoor zouden we makkelijker input kunnen leveren over complexe vraagstukken. Ook zou vooral de ledenadministratie en overige penningmeestertaken veel minder werk opleveren doordat dit voor een groot deel door V&VN gedaan zou worden. We zouden overigens gewoon ons eigen bestuur en onze eigen financiële middelen blijven houden. Ook het congres en het vakblad  zouden gewoon blijven bestaan.  Nog een voordeel, we zouden bij overleggen van de Acute Zorg-verpleegkundigen (IC, MC, Ambulance, Militaire Verpleegkundigen) bij functie overstijgende vraagstukken kunnen aansluiten.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van oktober jongstleden hebben we ons voornemen publiekelijk gemaakt. In de vorige Waking Up verscheen een nog meer uitgebreide uitleg. Er is toen beloofd om alle leden te peilen en de gelegenheid geven om hun mening te laten horen. Dat laatste willen nu faciliteren met deze enquête. 

Question Title

* 1. Ik zie de toekomst van de BRV als:

Question Title

* 2. Ben je bereid om meer voor de beroepsvereniging te betekenen?

Question Title

* 3. Wil je meedenken over dit belangrijke onderwerp? S.v.p. hier je naam, emailadres en telefoonnummer invullen.

0 van 3 beantwoord
 

T