Question Title

* 1. Bent u over het algemeen tevreden of ontevreden over uw leidinggevende?

Question Title

* 2. Hoe proactief is uw medewerker?

Question Title

* 3. Hoe goed kan deze medewerker zelfstandig problemen oplossen?

Question Title

* 4. Hoe productief is deze medewerker?

Question Title

* 5. Hoe goed is de kwaliteit van het werk van deze medewerker?

Question Title

* 6. Hoe waarschijnlijk is het dat u uw medewerker zou aanbevelen aan een collega?

Helemaal niet waarschijnlijk
Buitengewoon waarschijnlijk

Question Title

* 7. Hoe vaak haalt uw collega zijn deadlines?

Question Title

* 8. Hoe doeltreffend is uw collega in zijn/haar werk?

Question Title

* 9. Hoeveel ruimte is er voor medewerkers om het oneens te zijn met beslissingen die zijn genomen door uw leidinggevende?

Question Title

* 10. Hoe vaak luistert het management naar meningen van medewerkers bij het nemen van beslissingen?

Question Title

* 11. Hoe consequent berispt uw leidinggevende medewerkers voor slecht werk?

Question Title

* 12. Hoe consequent beloont uw leidinggevende medewerkers voor goed werk?

Question Title

* 13. Hoe doeltreffend is de training die u krijgt van uw leidinggevende?

Question Title

* 14. In hoeverre worden uw prestaties verbeterd na feedback van uw leidinggevende op uw werk?

Question Title

* 15. Bent u over het algemeen tevreden of ontevreden over onze service?

T