Question Title

* 1. De fiches bestaan in papieren versie en PDF. Welke vorm heeft uw voorkeur?

Question Title

* 2. In welke regio werkt u?

Question Title

* 3. Dit werkinstrument, toegankelijk voor iedereen, is uitgewerkt voor werknemers van de sociale, medische en juridische sector. Maakt u deel uit van die doelgroep?

Question Title

* 4. Helpt dit werkinstrument u met uw opzoekingen/in uw werk ?

Question Title

* 5. Medimmigrant heeft er voor gekozen om de informatie voor te stellen, vertrekkende van het verblijfsdocument van de personen. Vindt u dit een goede keuze?

Question Title

* 6. Is de informatie die voorgesteld werd voldoende duidelijk ?

Question Title

* 7. Wat denkt u van de manier waarop de inhoud weergegeven wordt en van de vormgeving ?

Question Title

* 8. Heeft u suggesties om het werkinstrument te verbeteren?

Question Title

* 9. Medimmigrant heeft zich voorlopig toegelegd op de verblijfsdocumenten die het vaakst voorkomen. Wenst u dat andere documenten ook toegevoegd worden. Zo ja, wilt u preciseren welke?

T