Er verschijnen steeds meer app's. Ook app's die u helpen om veilig te varen en de weg te vinden op het water.

App's worden ook steeds geavanceerder en zijn soms al lang niet meer voor één specifiek doel of één specifieke taak gemaakt. Bijvoorbeeld de app van de KNRM om uw vaartocht door te geven en alarm te slaan als u niet op het verwachte tijdstip in de haven bent. Of zoals de Koerswijzer app van Rijkswaterstaat die op drukke gevaarlijke knooppunten van vaarwegen de omliggende schepen laat zien, de stroom en wind en advies geeft voor een veilige vaarroute om het knooppunt te passeren.

Of heeft u liever alle informatie op één plek? Vroeger had de ANWB bijvoorbeeld een aparte app met de scheepvaartberichten. Tegenwoordig zitten deze in de ANWB Waterkaart software en app.

Wij zijn benieuwd hoe u al die app's ervaart en vragen u om daarom onderstaande paar vragen te beantwoorden.

Question Title

* 1. Wat is uw mening?

Question Title

* 2. Heeft u nog op- of aanmerkingen?

T