De gemeente Haarlemmermeer heeft een omgevingsvisie voor Haarlemmermeer gepresenteerd (Klik hier om de visie te lezen), die te maken heeft met de Omgevingswet die binnenkort zal worden ingevoerd: minder regels en meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk via één loket.

Daarom is het van belang dat Abbenes via een omgevingsvisie haar wensen voor de toekomst kenbaar maakt. De dorpsraad wil deze samen met dorpsbewoners maken. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste thema’s zijn die spelen in Abbenes en waar de dorpsraad concreet mee aan de slag kan de komende jaren.

Deze enquête moet de dorpsraad helpen om een beeld te krijgen van wat u belangrijk vindt. Via de website Abbenes.net is ook een korte poll gehouden, onderstaande vragen zijn een stukje gedetailleerder. Voor sommige onderwerpen (verkeer/geluid) is het handig te weten waar u woont. We zouden het daarom op prijs stellen als u uw adres wilt invullen.

Question Title

* 1. Wat is uw adres?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. Hoe tevreden bent u in Abbenes over .....

  Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet / niet ingevuld
Uw huidige woning
Uw woonplaats in het algemeen
De verkeersveiligheid van wegen/voetpaden
Het openbaar groen
De aanwezigheid van een basisschool
De sportvoorzieningen
De recreatiemogelijkheden/verenigingen
Voorzieningen voor jongeren
Voorzieningen voor ouderen

Question Title

* 4. Waardoor en in welke mate wordt uw woonplezier in Abbenes bepaald?

  Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet / niet ingevuld
Woning
Buurt
Karakter dorp
Groene omgeving
Bereikbaarheid grote steden
Vrienden of familie wonen hier

Question Title

* 5. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

  Helemaal mee eens Mee eens Niet eens / niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet / niet ingevuld
Mijn huidige woning is geschikt voor de toekomst
Mijn werk is goed bereikbaar
Het agrarische karakter moet behouden blijven
Ik ervaar geluidshinder door vliegverkeer
Ik ervaar hinder door ander verkeer
Er zijn te weinig voorzieningen
Ik voel me thuis in de buurt
Er moeten meer woningen worden gebouwd in Abbenes
0 van 11 beantwoord
 

T