Screen Reader Mode Icon
Bij de gemeente komen veel meldingen binnen over overlast, onder andere via de app ‘BuitenBeter’. Deze informatie vormt het uitgangspunt voor de gesprekken die onze werkgroep Handhaving met de gemeente Haarlem voert. De bedoeling van deze gesprekken is het stellen van prioriteiten door de gemeente bij het handhaven. Ook de gemeente kan niet alles tegelijk. Daarom is het voor de wijkraad Burgwal van belang te weten welke prioriteiten de bewoners willen stellen als het gaat om handhaven.

Kruis aan welke vorm van overlast het meest dringend moet worden aangepakt: parkeren, zwaar verkeer, te hard rijden, rondslingerende fietsen, scooters, lawaai, afvalverwijdering, bestemmingsplannen of anders… Tijdens de bewonersbijeenkomst van 29 september delen we de opbrengst van de enquête en gaan we met elkaar in gesprek over wat de uitslag ons vertelt en waar we met de gemeente afspraken over willen maken als het om handhaving gaat.

Question Title

* 1. Welke vorm van overlast moet het meest dringend worden aangepakt?
(meerdere antwoorden mogelijk)

0 van 1 beantwoord
 

T