Screen Reader Mode Icon
Beste Toezichthouder,

 

De afgelopen jaren heeft de NVTZ vooral ingezet op de professionalisering van raden van toezicht. De komende jaren zal daarnaast meer worden ingezet op de bijdrage van toezichthouders aan de maatschappelijke opgave.

De komende jaren zal er ook meer aandacht zijn voor de diversifiëring van raden van toezicht en daaraan gepaard werving en selectie van leden voor de raad van toezicht en bestuurders. En de professionals die in dit veld actief zijn uitnodigen om hun ervaringen met ons uit te wisselen.

Ter voorbereiding op een samenspraak die georganiseerd wordt tussen executive search bureaus en de NVTZ om diversiteit meer bij hen onder de aandacht te brengen, willen wij u een aantal vragen stellen over executive searchbureaus. De antwoorden op deze vragenlijst worden anoniem verwerkt.

Met vriendelijke groet,
NVTZ

Question Title

* 1. Heeft uw raad van toezicht in de afgelopen drie jaar bij het werven van een nieuw lid/bestuurder gebruik gemaakt van een executive search bureau?

0 van 14 beantwoord
 

T