Screen Reader Mode Icon

Tiny Wonen in Limburg, woonwensen...

DOEL:
Met deze vragenlijst willen we graag jouw woonwensen in kaart brengen, zodat Tiny Wonen Limburg deze wensen mee kan nemen in gesprek met gemeenten op zoek naar passende Tiny House projecten in Limburg voor alle leden.

INSTRUCTIE:
Kruis de meest bij jou passende antwoorden aan, maak zo nodig gebruik van de extra ruimte bij de toelichting om je wensen te verduidelijken.

Question Title

* 1. De enquete kan anoniem of niet anoniem worden ingevuld.
Bij niet anoniem zijn de gegevens zichtbaar voor het bestuur en kan het bestuur contact met je opnemen bij situaties die aansluiten op jouw ingevulde wensen. Denk bv aan contact opnemen met een specifieke gemeente omdat jij er graag zou willen wonen in een Tiny House.
Maak hieronder je keuze?

Question Title

* 2. Motivatie
Wat is jouw motivatie om Tiny te (willen gaan) wonen?
(Kruis je Top 3 aan)

Question Title

* 3. Jouw Huisje
Eigendom of huren?

Question Title

* 4. Grootte?

Question Title

* 5. Mobiliteit?

Question Title

* 6. Ontwerp?

Question Title

* 7. Huishouden
Grootte gezin: met hoeveel mensen ga je wonen in je TH?

Question Title

* 8. En met hoeveel dieren ga je wonen in je TH?

Question Title

* 9. Financiën
Financiering Tiny House?

Question Title

* 10. Investeringen en kosten rondom Tiny House projecten.

Naast de kosten voor het TH zelf, bij eigendom, zijn er voor TH-projecten nog diverse collectieve investeringen te verwachten. Denk aan kosten voor onderzoek en afgifte vergunning gemeente (afhankelijk van juridische status/ bestemmingsplan van de grond kosten tussen €1500,- en €10.000,-), bouwrijp maken grond, aanleg paden, parkeerplaats, gezamenlijke groenvoorziening, evt. gezamenlijke ruimte, helofytenfilters, etc. Deze kosten kunnen deels door de grondeigenaar/ gemeente betaald worden, maar ook op TH-bewoners verhaald worden. Deze kosten moeten vaak vooraf al geïnvesteerd worden.

Wat zijn jouw mogelijkheden hierbij? (meerdere antwoorden mogelijk)

0 van 10 beantwoord
 

T