Naar aanleiding van onze gesprekken met de MR, willen wij graag twee opties aan u voorstellen om zo een wijzing in de schooltijden te realiseren. Samen met de MR zijn wij het erover eens dat het wijzigen van de schooltijden, een vergemakkelijking biedt omtrent het halen en brengen van de kinderen voor de ouders van onze leerlingen en de collega's van Al Iman. 

Nadat u heeft gestemd, zal de MR zich hierover buigen en is het aan de oudergeleding van de MR hierin haar instemmingsrecht te gebruiken.
U heeft tot aan vrijdag 1 juli om 12.00 om uw stem uit te brengen. Daarna worden de binnengekomen stemmen niet meer meegenomen in de analyse.

Moge Allah het voor eenieder vergemakkelijken. Ameen!

Question Title

* 1. OPTIES

Question Title

* 2. OPTIE 1 & OPTIE 2:
Maak een keuze uit onderstaande 2 opties. U mag maximaal 1 optie aanvinken.

T