Op dit moment is de gemeente Zwolle met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek over de wijze waarop we in de toekomst met elkaar willen samenwerken bij belangrijke ontwikkelingen in onze stad. U bent recent in Zwolle komen wonen en daarom horen we ook graag uw mening! Wellicht heeft u goede ervaringen in uw vorige gemeente opgedaan of heeft u juist ideeën over hoe het in Zwolle beter kan.

Alvast bijzonder bedankt voor uw antwoorden op onderstaande vragen!

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 3. In welke Zwolse wijk woont u?

Question Title

* 4. De gemeente Zwolle is benieuwd naar uw ervaringen met 'participatie'. Heeft u in uw vorige woonplaats wel eens meegedacht over een ontwikkeling / plan van de gemeente of een andere organisatie?

T