Screen Reader Mode Icon

Introductie

Welkom bij de SAMEN STERK enquête!

De 20 COC verenigingen vormen samen de federatie COC Nederland. Op de Algemene Vergadering van november 2018 hebben de besturen van de 20 verenigingen unaniem het strategisch kader 2019-2022 vastgesteld. Het strategisch kader heeft als titel SAMEN STERK en laat zien waarvoor en op welke manier we als COC de komende jaren inzetten en op welke manier we COC als federatie verder versterken. COC is erg benieuwd naar de mening van verenigingen en vrijwilligers over SAMEN STERK. Naast jullie mening over SAMEN STERK zijn we ook benieuwd hoe betrokken jullie je voelen bij COC Nederland (de gehele federatie). Met dit onderzoek willen wij in kaart brengen in hoeverre de nieuwe ontwikkelingen binnen COC aansluiten bij jullie wensen en behoeftes en hoe wij jullie beter kunnen ondersteunen!

Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 10 minuten. Geef zo eerlijk mogelijk antwoord op de vragen. Alleen zo krijgen we een realistische weergave van je ideeën en houding. Er zijn géén foute antwoorden!


Veel succes!
0 van 52 beantwoord
 

T