U heeft ongetwijfeld de laatste jaren veel gehoord en gelezen over de uitdagingen die de watersport te wachten staan. Toenemende vergrijzing, verminderde interesse in het bezitten van een eigen boot, het grote aantal vrijetijdsbestedingen waartussen mensen kunnen kiezen, etc.. Waterrecreatie is daarom ook het veel gehoorde toverwoord. Bedrijven en organisaties voor de watersport willen de aandacht verleggen naar een bredere en dus grotere doelgroep, namelijk de van de waterrecreant. De lezers van de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn voornamelijk watersporters en dan ook nog eens vooral watersporters die veel varen op hun eigen schip. Daarom zijn wij benieuwd wat u vindt van deze ontwikkelingen?

Question Title

* 1. Geef aan in hoeverre u het met onderstaande stellingen eens bent.

  Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens N.v.t.
Ik een echte watersporter
Ik ben geïnteresseerd in recreatie op het water
Ik doe aan meerdere watersporten
Aandacht voor waterrecreatie gaat ten koste van aandacht voor de watersport
Ik ben ook geïnteresseerd in recreate langs het water
Watersport en waterecreatie gaan prima samen

Question Title

* 2. Ik ben

Question Title

* 3. Mijn leeftijd is

Question Title

* 4. Op welke manier gaat u het water op (meerdere antwoorden mogelijk)

T