Screen Reader Mode Icon

Samen laten we medewerkers rouleren en zorgen we voor uitdaging en bijscholing

Jij hebt meegedaan aan het regionaal uitwisselen OK en bent in de afgelopen periode in een ander ziekenhuis in regio Rotterdam Rijnmond gaan werken en leren. Tijdens de afronding van het uitwisselingstraject heeft er een evaluatiegesprek plaatsgevonden met de teamleiders van beide ziekenhuizen. Hier zijn de belangrijkste ervaringen rondom je leerdoelen en het uitwisselingstraject besproken.

Omdat we ook graag op regionaal niveau zicht hebben op de ervaringen van het uitwisselen volgt hier een korte vragenlijst om op te halen wat je van het uitwisselen vindt en of je punten hebt ter verbetering.

Het invullen neemt slechts 5 minuten in beslag en je helpt hiermee al je collega’s in de regio om het regionaal uitwisselen nog beter vorm te gegeven en voor iedereen mogelijk te maken. 

Daarnaast willen we je vragen om als ambassadeur op te treden in de regio zodat nog meer collega’s net als jij deze ervaring kunnen opdoen en we met elkaar zorgen voor werkplezier. Dus deel je ervaringen met je collega's! 

Dankjewel! 

Question Title

* 1. Wat is de reden van jouw deelname aan het regionaal uitwisselen?

Question Title

* 2. Hoe heb je het aanmeldproces ervaren?

Question Title

* 3. Hoe heb je het ontvangst in het ziekenhuis waar jij op uitwisseling ging ervaren?

Question Title

* 4. Hoe heb je het inwerken in het ziekenhuis waar jij op uitwisseling ging ervaren?

Question Title

* 5. Hoe heb je het evaluatiegesprek met de teamleiders ervaren? 

Question Title

* 6. Hoe heb je de informatieverstrekking rondom het gehele uitwisselingstraject ervaren? 

Question Title

* 7. Heb jij je vooropgestelde leerdoelen behaald?

Question Title

* 8. Wat was de duur van het uitwisselingstraject?
Beschrijf dit in het aantal uur per week en de totale duur van het traject.

Question Title

* 9. Beschrijf in 1 zin je ervaring van het uitwisselen! 

Question Title

* 10. Overige opmerkingen

0 van 10 beantwoord
 

T