Question Title

* 1. Wat is je geboortejaar?

Question Title

* 2. Binnen welke discipline volgde je een cursus bij De Meerpaal?

Question Title

* 3. In welke plaats woonde je toen je een cursus bij De Meerpaal volgde?

Question Title

* 4. Kun je aangeven hoe belangrijk je de volgende punten vindt bij het uitoefenen van een hobby? Deze vraag richt zich op al jouw hobby's, ook die je buiten De Meerpaal uitoefende.

(1 = niet belangrijk / 10 = zeer belangrijk)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mijn fysieke conditie ontwikkelen
Iets kiezen waar ik talent voor heb
Een hobby die me een ontspannen gevoel oplevert
Mijn creativiteit benutten/ontwikkelen
Leeftijdsgenoten ontmoeten
Steeds beter worden in mijn hobby
Nieuwe mensen ontmoeten
Me minder alleen voelen
Me thuis voelen bij de andere cursisten

Question Title

* 5. Kun je aangeven wat je het liefste ervaart of wilde ervaren tijdens de uitoefening van de hobby (waarvoor je een cursus volgde bij De Meerpaal)?

(1 = niet belangrijk / 10 = zeer belangrijk)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gevoel dat ik beter word
Plezier
Ontspanning
Samen met andere cursisten iets beleven
Trots zijn op mijn creativiteit

Question Title

* 6. Als het gaat om een docent van je cursus bij De Meerpaal, hoe belangrijk vind je de volgende zaken dan?

(1 = niet belangrijk / 10 = zeer belangrijk)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deskundigheid in zijn/haar vakgebied
Past zijn/haar manier van lesgeven aan op mijn behoeften
Is ook persoonlijk in mij geïnteresseerd
Weet mij nog beter te maken in mijn hobby
Is zelf heel creatief

Question Title

* 7. Hoe beoordeelde je de volgende aspecten bij de docent van je cursus bij De Meerpaal?

(1 = niet belangrijk / 10 = zeer belangrijk)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deskundigheid in zijn/haar vakgebied
Past zijn/haar manier van lesgeven aan op mijn behoeften
Creativiteit
Is ook persoonlijk in mij geïnteresseerd
Is in staat mij te motiveren om beter te willen worden
Mate waarin hij/zij zich heeft voorbereid
Enthousiasme

Question Title

* 8. Welke zaken hadden je enthousiaster gemaakt over je cursus bij De Meerpaal?

  Helemaal niet Een beetje Heel erg N.v.t.
Vaker met andere samen les hebben
Meer contact met andere cursisten van De Meerpaal
Vaker de kans om voor publiek op te treden
Meer activiteiten met andere cursisten buiten de les om
Meer nadruk op diploma's
Meer variatie in de lesvorm
Langere lessen
Andere docent
Minder vaak les

Question Title

* 9. Waarom ben je gestopt met de cursus bij De Meerpaal?

Question Title

* 10. Hoe zeer passen de volgende eigenschappen bij De Meerpaal?

(1 = past totaal niet / 10 = past helemaal)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Professioneel
Sociaal betrokken
Vakmanschap
Creatief
Veelzijdig
Star
Afstandelijk
Elitair
Onzichtbaar
Duur

Question Title

* 11. De Meerpaal wil haar dienstverlening en het aanbod nog verder verbeteren.
Om te leren hoe onze klanten en ex-klanten dit zien, willen we een aantal deelnemers aan deze enquête ook graag persoonlijk spreken. Zouden we je hiervoor mogen uitnodigen voor een telefonisch interview door Pim Halkes van Smart Connections van ongeveer een uur? De resultaten gebruiken we voor het ontwikkelen van nieuw aanbod en het verbeteren van het bestaande aanbod. Als je ja invult, betekent het niet automatisch dat je ook wordt uitgenodigd. Word je wel geïnterviewd dan ontvang je als dank een Meerpaal cadeaubon van vijftien euro.

Question Title

* 12. Voornaam

Question Title

* 13. Achternaam

Question Title

* 14. Geslacht

Question Title

* 15. Heb je aangegeven open te staan voor een interview vul dan hier je e-mailadres in.

Question Title

* 16. Heb je aangegeven open te staan voor een interview vul dan hier ook je telefoonnummer in.

T