De milieubeweging in het algemeen

Question Title

* 1. Wat zijn voor jou de drie belangrijkste rollen van de milieubeweging?

Question Title

* 2. Wat is volgens jou de houding van de milieubeweging naar beleidsmakers

Question Title

* 3. Wat is volgens jou de houding van de milieubeweging naar bedrijven

Question Title

* 4. Wat is volgens jou de houding van de milieubeweging naar de samenleving

Question Title

* 5. Welke drie thema’s zie jij prioritair voor de milieubeweging als focus de komende 5 jaar?

T