Question Title

* 1. Wie is de Meest Invloedrijke Recruiter van 2015? Who is the Most Influential Recruiter in 2015?

Question Title

* 2. Wie is de Meest Invloedrijke Agency Recruiter van 2015? Who is the Most Influential Agency Recruiter in 2015?

Question Title

* 3. Wie is de Meest Invloedrijke Corporate Recruiter van 2015? Who is the Most Influential Corporate Recruiter in 2015?

Question Title

* 4. Wie is de Meest Invloedrijke Interim Recruiter van 2015? Who is the Most Influential Interim Recruiter in 2015? 

Question Title

* 5. Wie is het Meest Invloedrijke Recruitment Talent van 2015? Who is the Most Influential Recruitment Talent of 2015?

Question Title

* 6. Geef hieronder jouw volledige naam, functie, werkgever en LinkedIn profiel op. LET OP: (Deels) anonieme stemmen, tellen NIET mee. Please supply your full name, job title, employer and LinkedIn profile. ATTENTION: (Partially) anonymous votes will NOT be counted.  

Question Title

* 7.

Verklaring: Hierbij verklaar ik dat ik maar één keer mijn stem heb uitgebracht tijdens deze verkiezing. Bij het constateren van fraude mijnerzijds, geef ik hierbij EmploIT en haar redactie toestemming al mijn stemmen niet mee te laten tellen in de uitslag.

Statement: Herewith I declare that I only voted one in this election. If EmploIT discovers that I violated this rule, I herewith entitle EmploIT to remove all my votes from the election.  

T