Leerkrachten worden vaak geconfronteerd met uitdagingen bij het omgaan met de grote verscheidenheid aan leerbehoeften in inclusieve klaslokalen met studenten met een autismespectrumstoornis. De uitdaging van dit project is om sensorgegevens, waaronder gezichtsuitdrukkingen, hartslag, huidtemperatuur en lichaamshouding te gebruiken als indicatoren, voor het meten van de betrokkenheid van studenten en voor het voorspellen van rumble-momenten en meltdown-gebeurtenissen. Dit zou op zijn beurt kunnen helpen bij het creëren van gepersonaliseerde leertrajecten, om ervoor te zorgen dat alle studenten met ASS hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Het is de bedoeling dat een reeks sensoren wordt gebruikt, geselecteerd uit vele mogelijke beschikbare apparaten, waaronder slimme horloges, smartphones, iPads, polsbandjes, borstbanden, camera's, eyetrackers en microfoons. Deze apparaten kunnen een hele reeks fysiologische, bewegings- en audio/visuele gegevens meten, waaronder hartslagvariatie, bewegingsgegevens, lichaamshouding, enz. Er zal een algoritme worden ontwikkeld om de correlaties te vinden tussen deze sensorische gegevens, aandachtsniveaus en rumble-momenten.

Onze doelstelling is dat deze technologie de leerkracht kan waarschuwen, zodat deze vervolgens kan ingrijpen met behulp van verschillende benaderingen, waaronder aangepaste lestechnieken, leermateriaal, klasopstellingen en omgevingsfactoren. Het doel is om de aandacht en betrokkenheid te behouden of om rumble/meltdown-gebeurtenissen in de klas te voorkomen.

Het kost u niets om deel te nemen.

Alle informatie die tijdens het onderzoek over u wordt verzameld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en van alle informatie over u worden uw naam en identiteit verwijderd (indien u dit opgeeft) , zodat u niet kunt worden geïdentificeerd voor dat de resultaten worden geanalyseerd of gepubliceerd alsook erna.

Onze oprechte dank alvast voor uw deelname.

Karel Van Isacker
info@phoenixkm.eu
Partner in het Erasmus+ project AI-TOP.

Profiel van het kind

Question Title

* 1. Welke leeftijden hebben de kinderen waarmee u werkt?

Question Title

* 2. Is het een gemengde klas of werkt u enkel met jongens of meisjes?

Question Title

* 3. Hoeveel kinderen met autisme zitten er in uw klas?

Question Title

* 4. Hoeveel jaar ervaring heeft u in het lesgeven?

Question Title

* 5. Welke diagnoses hebben de kinderen waarmee u werkt (hier volgens DSM-IV-TR classificering)?

Question Title

* 6. Wat is het niveau van functioneren van het kind/de kinderen met autisme?

Question Title

* 7. Heeft u kinderen met sensorische gevoeligheden in de klas?

Een meltdown ervaren

Question Title

* 8. Waar/ wanneer ontwikkelen de kinderen met autisme meestal een meltdown?

Question Title

* 9. Hoe gedragen de verschillende leerlingen met autisme zich in uw klas gedurende een meltdown? (Wees a.u.b. beschrijvend)

Question Title

* 10. Heeft u factoren geïdentificeerd die deze meltdowns uitlokken?

Question Title

* 11. Welke strategieën gebruikt u om een meltdown te voorkomen bij deze kinderen met autisme?

Question Title

* 12. Verkrijgt u van de ouders ook informatie hoe u best een meltdown kan voorkomen?

Question Title

* 13. Gebruikt u interventies of strategieën om te anticiperen op dit gedrag van deze kinderen?

Question Title

* 14. Als u ziet dat een meltdown aan het opkomen is en u het kind met autisme uitlegt wat er aan het gebeuren is, denkt u dat de meltdown dan minder zwaar zal zijn?

Educatieve omgeving

Question Title

* 15. Op wat voor school werkt u?

Question Title

* 16. Kan u ons iets meer vertellen over de omgeving van de kinderen met autisme in de klas.

Question Title

* 17. Is de klas aangepast aan de noden van de leerlingen met autisme?

Question Title

* 18. Is er een rustig hoekje waar ze hun toevlucht kunnen nemen als ze een meltdown ervaren?

Question Title

* 19. Zitten ze meestal op dezelfde stoelen?

Question Title

* 20. Lopen de kinderen rond in de klas of blijven ze meestal op een vaste plaats?

Question Title

* 21. Zijn er kinderen die een storende factor kunnen zijn voor andere kinderen met autisme in de klas (en die een meltdown zouden kunnen veroorzaken)?

Question Title

* 22. Is er iets dat volgens u nog zou kunnen worden aangepast in de klas voor de kinderen met autisme?

Technologie

Question Title

* 23. Gaan de kinderen in uw klas aan de slag met technologie?

Question Title

* 24. Indien u "Ja" antwoordde op de vorige vraag, tot welke technologieën hebben ze toegang?

Question Title

* 25. Indien de kinderen in uw klas aan de slag gaan met technologie, gebruiken ze deze alleen of met hulp van iemand?

Question Title

* 26. Zijn de kinderen met autisme in uw klas rustiger als ze zich bezighouden met digitale activiteiten (Tablets, Laptops, …) die ze leuk vinden en waarmee ze vertrouwd zijn?

Question Title

* 27. Hoeveel tijd maken de kinderen met autisme zoal gebruik van technologie in de klas?

Question Title

* 28. Wat is uw mening over het voorkomen van een meltdown bij uw kind met behulp van verschillende apparaten en sensoren?

Question Title

* 29. Welke van de onderstaande apparaten/sensoren zou u aanvaardbaar vinden voor de kinderen met autisme in uw klas, of zullen ze beter verdragen?

*Elektrodermale activiteit: eigenschap van het menselijk lichaam om continue variatie in de elektrische eigenschappen van de huid te veroorzaken.

b'Data'

Question Title

* 30. Wat is uw mening over het feit dat deze geanalyseerde gegevens zouden worden gebruikt om een profiel aan te maken van het kind met ASS, zodanig dat door een gepersonaliseerde aanpak de meltdown beter kan worden voorkomen?

Question Title

* 31. Maakt u zich zorgen over de manier waarop deze gegevens zouden worden opgeslagen, geanalyseerd of overgedragen (deze data worden geanonimiseerd)?

Feedback

Question Title

* 32. Hoe zou u willen dat het (mobiele) systeem u informeert indien er een meltdown aan het opkomen is bij een van de leerlingen met autisme? (een geluidsignaal, een rood lichtje dat verschijnt, enz.)

Dit was het. Ik dank u voor uw deelname. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om mij te contacten via info@phoenixkm.eu.

T